Psychoterapia psychodynamiczna

Jak wygląda psychoterapia psychodynamiczna?

W środowisku terapeutycznym terapeuta będzie badał uczucia i myśli pacjenta. Przyjrzy się, w jaki sposób przeszłość pacjenta, obecne stresory i doświadczenia z dzieciństwa ukształtowały jego obecne uczucia, myśli i zachowania.

Terapeuta pomoże pacjentowi zrozumieć powiązania między przeszłością a teraźniejszością, a także nadać sens jego uczuciom. Podczas badania przeszłości pacjenta terapeuta może zastosować podejście znane jako „swobodne skojarzenia”.

Pacjent jest zachęcany do mówienia wszystkiego, co przyjdzie mu do głowy, bez poprawiania siebie. Terapeuta może również skorzystać z analizy lub interpretacji snów, aby pomóc pacjentowi w tworzeniu powiązań między jego myślami, uczuciami i doświadczeniami z przeszłości.

Psychoterapia psychodynamiczna

W jaki sposób może pomóc pacjentowi?

Niektóre z problemów zdrowia psychicznego, w których terapia psychodynamiczna może pomóc, to zaburzenia odżywiania, lęk, depresja i zaburzenia osobowości. Stwierdzono, że stosowanie terapii psychodynamicznej w przypadku pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest skuteczne w promowaniu przyrostu masy ciała, zwiększaniu poczucia własnej wartości i zmniejszaniu patologii odżywiania. Może to wynikać z faktu, że pomaga ona pacjentom zrozumieć związek między ich przeszłością a teraźniejszością, w tym emocje i doświadczenia, które powodują, że zwracają się ku jedzeniu jako mechanizmowi radzenia sobie.

Badania wykazały także, że terapia psychodynamiczna może być pomocna w leczeniu zaburzeń lękowych. Może być ona stosowana zarówno w przypadku osób przyjmujących leki, jak i korzystających z terapii. Może ona także pomóc osobom cierpiącym na ataki paniki i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Jakie są jej założenia?

Głównym założeniem terapii psychodynamicznej jest przekonanie, że nasze wczesne doświadczenia z dzieciństwa kształtują sposób, w jaki postrzegamy świat i jak czujemy się sami ze sobą przez całe życie. Z tego powodu możemy silnie odczuwać pewne rzeczy, często nie wiedząc dlaczego.

Aby pomóc pacjentowi zrozumieć, dlaczego czuje się tak, jak się czuje, terapeuta może poprosić go o przywołanie wspomnień z dzieciństwa. Może to pomóc pacjentowi dostrzec związek między jego obecnymi uczuciami, myślami i zachowaniami. Innym sposobem, w jaki terapeuci psychodynamiczni pomagają pacjentom nawiązać kontakt z ich wewnętrznym światem, jest analiza snów. Terapeuta może poprosić pacjenta o prowadzenie dziennika snów, aby mógł on później wykorzystać swoje sny jako źródło wglądu.