Wpisy

Na czym polega kinoterapia? Zabierając klientów do kina, można osiągnąć wiele korzyści, które nie wynikają z tradycyjnych metod terapii. Dzięki...

Czym jest depresja? Istnieje kilka teorii, które próbują wyjaśnić etiologię depresji. Jednak jedna z najbardziej znanych teorii głosi, że depresja...

Jakie są podstawowe założenia coachingowego podejścia Gestalt? Coaching Gestalt jest zindywidualizowanym podejściem do coachingu. Jest on dostępny dla pracowników wszystkich...

Choroba afektywna jednobiegunowa jest zaburzeniem psychicznym i jest jedną z najczęstszych form depresji. Charakteryzuje się przedłużającym się epizodem smutku, obniżenia...