Jak rozpoznać swoje sfery świadomości?

Ludzka świadomość jest złożonym zjawiskiem. Składa się z siedmiu sfer, z których każda ma swoje własne cechy. Chociaż nikt nie jest w pełni jedną sferą, każdy z nas ma jedną dominującą, która kształtuje sposób, w jaki myśli, czuje i zachowuje się.

Zrozumienie siedmiu sfer świadomości może pomóc w określeniu dominującej i drugorzędnej sfery świadomości oraz w lepszym zrozumieniu siebie i innych.

Czym dokładnie jest sfera świadomości?

Słowo świadomość pochodzi od łacińskiego słowa „con” – „scire” – wiedzieć. Jest to stan bycia świadomym siebie, swojego otoczenia i swoich myśli. Jest to niekończący się cykl myślenia, odczuwania i działania. Jest to sposób, w jaki postrzegamy i przetwarzamy otaczający nas świat.

Nasza świadomość jest kształtowana przez nasze środowisko i doświadczenia, a także przez nasze myśli, emocje i przekonania. Istoty ludzkie istnieją od wielu tysięcy lat. Na przestrzeni dziejów wykształciły się różne kultury, tradycje i systemy wierzeń. Te różnice kulturowe wpłynęły na sposób, w jaki ludzie na całym świecie postrzegają świat. Sfera świadomości obejmuje różne warstwy, które składają się na nasz ogólny stan świadomości.

Określanie swoich sfer świadomości

Zrozumienie siedmiu sfer świadomości pomaga zidentyfikować dominujące i drugorzędne sfery świadomości. Najłatwiej jest to zrobić, zadając sobie dwa pytania:

  • Jakie są twoje dominujące wzorce zachowań?
  • Jakie są twoje dominujące emocje? Jeśli Twoje wzorce myślenia i zachowania pochodzą z racjonalnej sfery świadomości, będziesz racjonalny w sposobie przetwarzania swoich emocji. Jeśli pochodzą ze sfery emocjonalnej, będziesz emocjonalny w sposobie przetwarzania swoich myśli. Jeśli pochodzą ze sfery instynktownej lub zwierzęcej, będziesz instynktowny w sposobie przetwarzania swoich myśli i emocji.

Identyfikacja sfer świadomości innych

Zrozumienie siedmiu sfer świadomości może ci również pomóc w identyfikacji sfer świadomości innych ludzi. Aby to zrobić, musisz skłonić ich do opowiedzenia o sobie i swoich doświadczeniach. Możesz zadawać im pytania, takie jak: Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Jak stałeś się osobą, którą jesteś dzisiaj? Jakie są Twoje marzenia i cele na przyszłość? Jakie są Twoje największe wyzwania i przeszkody?

Zadając im te pytania, skłaniasz ich do refleksji nad swoimi doświadczeniami i wzorcami zachowań. Dzięki temu uzyskasz cenny wgląd w sfery świadomości, które kształtują Twoją osobowość.

Jak znaleźć swoją własną sferę świadomości?

Istnieje wiele metod, których możesz użyć, by dowiedzieć się, która sfera świadomości jest twoją dominującą:

  • Po prostu obserwuj, jak się czujesz i co myślisz na różne tematy i w różnych sytuacjach. – Zastanów się, jaki byłeś w dzieciństwie i jak się zmieniłeś od tamtej pory.
  • Medytuj, zagłębiaj się w siebie i zauważaj, jakie myśli i emocje wypływają na powierzchnię. – Pracuj wewnętrznie i wykonuj ćwiczenia, które wymagają wniknięcia w podświadomość.
  • Pracuj ze snami i przyglądaj się powtarzającym się motywom w snach oraz symbolom, które w nich spotykasz. Po wykonaniu kilku z tych ćwiczeń będziesz miał lepsze pojęcie o tym, która sfera świadomości jest dominująca.