Przejdź do treści
Strona główna » Coaching w oparciu o podejście Gestalt

Coaching w oparciu o podejście Gestalt

Jakie są podstawowe założenia coachingowego podejścia Gestalt?

Coaching Gestalt jest zindywidualizowanym podejściem do coachingu. Jest on dostępny dla pracowników wszystkich działów i szczebli, którzy chcą zwiększyć swój wpływ i efektywność w pracy.

Program coachingowy opiera się na trzech zasadach:

  • Unikalność każdej osoby: Każdy z nas ma mocne i słabe strony, ale prawdopodobnie różnią się one znacznie od tych, które ma osoba siedząca obok nas. Oznacza to, że musimy być świadomi własnych możliwości, a jednocześnie musimy kontrolować nasze oczekiwania wobec innych.
  • Współzależność w zespołach: Skuteczne projekty i organizacje składają się zazwyczaj z zespołów ludzi, którzy są od siebie zależni. Oznacza to, że musimy być świadomi tego, w jaki sposób nasza praca wpływa na innych, a jednocześnie musimy zarządzać naszymi oczekiwaniami wobec innych.
  • Znaczenie kontekstu i relacji: Znaczenie naszej pracy jest często związane z kontekstem, w którym jest ona wykonywana. Na przykład sytuacja, w której musimy radzić sobie z konfliktem lub gdy istnieje niepewność co do przyszłości, może wpłynąć na naszą zdolność do wykonywania pracy. Oznacza to, że musimy kontrolować nasze oczekiwania wobec innych.
coaching metody

W jaki sposób coachee mogą korzystać z technik Gestalt?

Coachowie mogą pomóc uczestnikom coachingu w wykorzystaniu różnych technik Gestalt do zbadania ich obecnej sytuacji i znalezienia obszarów do zmiany. Na przykład, w rozmowie coachingowej pomocne dla coacha i osoby coachowanej może być:

  • Zbadanie historii stojącej za daną sytuacją lub zachowaniem – Coachowie mogą pomóc uczestnikom coachingu w zbadaniu ich przeszłych doświadczeń i decyzji, które mogły przyczynić się do ich obecnej sytuacji. Odkrywanie historii może pomóc uczestnikom coachingu uzyskać wgląd w ich uczucia i myśli.
  • Odkrywanie ukrytych założeń i przekonań – Ukryte założenia i przekonania mogą mieć wpływ na obecną sytuację danej osoby. Trenerzy mogą pomóc swoim podopiecznym w zbadaniu ich założeń i przekonań, aby odkryć, jak te czynniki mogą wpływać na ich sytuację.

Czy coaching w oparciu o podejście Gestalt ma swoje limity?

Coaching Gestalt jest z powodzeniem stosowany jako narzędzie zwiększające efektywność w wielu dziedzinach, takich jak sprzedaż i marketing, służba zdrowia, edukacja czy wojsko. Okazało się również, że jest to skuteczne podejście do potrzeb szerokiego grona coachees.

Coaching Gestalt może pomóc Ci osiągnąć postępy w pracy, nawet jeśli nie potrafisz zidentyfikować swoich wyzwań czy frustracji. Można go również wykorzystać do wyjaśnienia swoich myśli i uczuć związanych z projektami lub zagadnieniami, niezależnie od tego, czy doświadczamy wyzwań czy frustracji.

Kiedy stajemy przed problemem lub wyzwaniem, czasami trudno jest dostrzec rozwiązanie. Możesz czuć się zablokowany lub sfrustrowany, możesz też nie mieć jasnego pomysłu, co robić dalej. Coaching może pomóc Ci w uzyskaniu nowego spojrzenia i perspektywy, a także w osiągnięciu postępów w pracy.